Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia 11.
2. Informácie o tovare a cene 12.
3. Objednanie tovaru 13.
4. Stornovanie objednávky 14. Reklamácie
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 15. O
6. Platobné podmienky                 16. Ochrana osobných údajov
7. Podmienky dodania tovaru 17. Záverečné ustanovenia
8. Daňový doklad a záručné doklady  
9. Ochrana osobných údajov  
10. Záverečné ustanovenia  

 

1. Základné ustanovenia

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Poskytovateľom služieb je FLOREŠ, s.r.o., Dlouhá, 763 21 Slavičín, Česká republika. IČ: 28319591. DIČ: CZ28319591. IČ DPH: SK4020315937.

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcimu a umožňuje kupujúcimu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.nasa-kupelna.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje a potvrzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu. [späť]

 

2. Informácie o tovare a cene

Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH).

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúciho pred potvrdením jeho objednávky.

Všetky ceny tovaru v internetovom obchode www.nasa-kupelna.sk sú uvádzané vrátane poplatkov vyplývajúcich zo "Zákon o elektronickom odpadu" a "Autorský zákon". Žiadne ďalšie poplatky nie sú k vášmu nákupu už pripočítané. [späť]

 

3. Objednanie tovaru

Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu, si kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode "Všetko o nákupe". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúciho v databáze predávajúceho.  Odoslanie objednávky je však podmienené potvrdením súhlasu s VOP.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie emailom alebo telefónom. Potvrdenie emailom alebo telefónom nasleduje po prijatí elektronickej objednávky od kupujúceho. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému (kópia objednávky) nie je potvrdenie. Potvrdenie objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru uvedeného v objednávke.

Po potvrdení objednávky predávajúcim sa objednávka stáva záväznou pre obe strany, ak nedôjde zmluvnými stranami k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky. Za podstatné podmienky sa považuje predovšetkým presná špecifikácia tovaru uvedená v objednávke, počet objednaných ks, cena za tovar, cena dopravy, forma dopravy a predbežný termín doručenia, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania. Tovar, ktorý je dostupný na sklade, je expedovaný najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcimu a pri platbe prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. [späť]

 

4. Stornovanie objednávky

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, ak bol tovar vypredaný, tovar sa už nevyrába alebo sa výrazne zmenila cena predávajúceho. V týchto prípadoch bude predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo emailom a ponúkne podobný tovar v rovnakej cenovej relácii a kvalite, prípadne stornuje vykonanú objednávku. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný emailom. V prípade, že kupujúci za tovar zaplatil preddavok alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu celá zaplatená suma po dohode v čo najkratšom termíne prevedená na jeho účet (celá suma bude kupujúcemu prevedená najneskôr do 10 dní).

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho telefonicky alebo emailom. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@nasa-kupelna.sk alebo osobne v sídle dodávateľa. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava apod. [
späť]

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne vystavením daňového dokladu - faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný ke kupujúcimu, ak si túto službu objednal.

Kupujúcimu (ako súkromné osobe) vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte nás písomne (emailom na info@nasa-kupelna.sk), že žiadate o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Uveďte číslo objednávky a dátum nákupu.

Ak vám tovar už bol doručený a prevzali ste ho, kontaktujte nás podľa vyššie uvedeného a po dohode s obchodníkom tovar zabaľte a zašlite späť na našu adresu so všetkými dokladmi, ktoré ste s nákupom tovaru dostali. Adresa pre zaslanie: FLOREŠ s.r.o., Dlouhá, 763 21 Slavičín, Česká republika. Tovar zasielajte doporučene a poistený (odporúčame poistiť na hodnotu vráteného tovaru), pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zaslanie doporučene neznamená na DOBIERKU. Tovar zaslaný na dobierku nebude našimi pracovníkmi prevzatý. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený a nemôže niesť známky používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní po fyzickom prevzatí tovaru v sídle predávajúceho. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný, s rozbaleným spotrebným materiálom, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu. Kupujúci si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese info@nasa-kupelna.sk alebo osobne v sídle dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na telefónnom čísle 00 420 777 938 374.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme bankovým prevodom na Váš účet alebo poštovou poukážkou. V prípade zaslania na bankový účet bude suma za tovar zaslaná najneskôr do 15 dní po fyzickom prevzatí tovaru v sídle predávajúceho. V prípade nedodania kompletného tovaru alebo tovaru, ktorý by inak odporoval vyššie uvedeným podmienkam sa termín zaslania peňazí presúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

Podľa zákona sme oprávnení účtovať kupujúcemu skutočné a zdokumentované náklady spojené s vrátením tovaru.  Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok zodpovedajúce stupňu opotrebenia objednaného tovaru v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s uzavretou spotrebiteľskou zmluvou, a to v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť alebo bude uschovaný v našom sídle za manipulačný poplatok vo výške 1% predajnej ceny tovaru za deň uschovanie. [späť]

 

6. Platobné podmienky

Pre pohodlnejšie nákup na www.nasa-kupelna.sk sme pre Vás pripravili niekoľko spôsobov, ako je možné zaplatiť za vybraný tovar. Vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

a) Platba pri prevzatí tovaru (dobierka) - Najčastejšie využívanou formou platby je platba na dobierku. Po skontrolovaní zásielky zaplatíte v hotovosti vodičovi dopravnej spoločnosti alebo poštovému doručovateľovi, ktorý Vám tovar doručí.

b) Platba bankovým prevodom - Platbu za tovar je možné vykonať tiež pred dodaním na bankový účet prevádzkovateľa internetového obchodu www.nasa-kupelna.sk, a to na číslo účtu  2867861056/0200 (VÚB, a.s., pobočka Trenčín). Ako variabilný symbol uvedte číslo Vašej objednávky. V prípade platby prevodom na účet kupujúci zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy. [
späť]

 

7. Podmienky dodania tovaru

Www.nasa-kupelna.sk ponúka možnosť komfortné dopravy tovaru až k Vám domov alebo do zamestnania. Tovar doručujeme kuriérskou službou resp. zmluvným prepravcom nebo prostredníctvom Slovenskej Pošty zhľadom na povahu tovaru (hmotnosť, rozmery).

Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcimu a pri platbe prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho.

Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie výrobku (aj zospodu). Ak zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, kupujúci je povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia tovaru vyhotoviť s vodičom záznam o poškodení a bezodkladne informovať predávajúceho emailom. Všetku zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu znáša prepravca a posielanej tovaru je poistené. Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení bude kupujúcimu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z ceny tovaru, alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim pri prevzatí tovaru od prepravcu súhlasí kupujúci s jeho prevzatím a potvrdzuje, že zboží dorazilo nepoškozeno vinou dopravy. Na následné nároky spôsobené vinou dopravy nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté.

Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (nie je možné pri objednávkach na splátky). Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia kupujúceho, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v bode 4 a 5.

Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru kupujúcemu a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi - predávajúcemu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nasa-kupelna.sk si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch navýšiť cenu dopravy vzhľadom na povahu tovaru (hmotnosť, rozmery). Táto skutočnosť však bude s predstihom konzultuje so zákazníkom. [späť]

 

8. Daňový doklad a záručné doklady

Faktúru - daňový doklad za nákup tovaru v internetovom obchode www.nasa-kupelna.sk neposielame so zásielkou, ale dodatočne po získaní potvrdenia od prepravnej spoločnosti, že zákazník tovar prevzal a zaplatil. Faktúru zasielame vo formáte PDF ako prílohu emailu. K otvoreniu faktúry vo formáte PDF môžete použiť program Akrobat reader - zdarma na stiahnutie tu. Zasielanie faktúr v papierovej podobe zasielame iba na žiadosť kupujúceho.

Ak výrobcom nebol dodaný k tovaru záručný doklad, slúži vydaná faktúra ako daňový doklad a zároveň ako hlavný záručný list. [späť]

 

9. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu.

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi na www.nasa-kupelna.sk sa riadi zákonom č 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov Českej republiky. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nasa-kupelna.sk firma FLOREŠ s.r.o. je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri. Tieto informácie nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi inak ako udáva toto ujednanie. Výnimku tvoria len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je potrebné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré poskytujete pri objednaní slúži výhradne na úspešné vybavenie vašej požiadavky a doručenie tovaru. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

V prípade, že si kupujúci pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať elektronickou poštou na adrese info@nasa-kupelna.sk.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie a vymazanie jeho osobných údajov z našej databázy. Využívaním služieb internetového obchodu www.nasa-kupelna.sk zákazník súhlasí so zhromažďovaním údajov potrebných k nakupovaniu. [späť]

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim (firmou FLOREŠ s.r.o ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.nasa-kupelna.sk) a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenu podmienok vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach najmenej 1 mesiac pred účinnosťou nových podmienok.

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk [
späť]

 

11. Reklamace

Právo na uplatnenie reklamácie

- Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

- Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Čl. 2
Miesto uplatnenia reklamácie

- Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení ktorejkoľvek prevádzky spoločnosti Kúpeľňový svet s ohľadom na predávaný sortiment.

- Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky spoločnosti Kúpeľňový svet, alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.

- Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

Čl. 3
Zodpovednosť predávajúceho

- Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

- Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

- Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri vadách tovaru, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, platí, že tovar mal vadu už pri predaji, ak predávajúci nepreukáže opak. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.

- predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak

- spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,

- spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,

- reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

- sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

- Predávajúci nezodpovedá za vady:

- pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

- spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,

- spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

- O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.

- Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

- Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.


Čl. 4
Lehoty na uplatnenie reklamácií

- Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ spoločnosti FIRMA, s.r.o.) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, spoločnosť FIRMA, s.r.o. nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.

- Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

- Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

- Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

- Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho Kúpeľňový svet, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležistosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

- na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

- aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne - môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar),

- aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

- Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

- Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

- Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

- V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

- po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),

- v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

- v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové - za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

- v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože FIRMA, s.r.o. nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,

- poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.


Čl. 5
Práva spotrebiteľa

- Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

- Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

- na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu). Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

- Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na:

- na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

- Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

- Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.


Čl. 6
Reklamácia použitého a vadného tovaru

- Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide - táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

- Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

§ 622 OZ

Pri odstrániteľnej chybe ma spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa tyká aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 OZ

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktoré bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, ma spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Podľa výkladu OZ záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich brani v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.
To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
Chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička) - v takýchto prípadoch ma spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. [
zpět]

 

 

 

12. Odstoupení od smlouvy

 

 

Ku [

zpět]

 

 

 

13. Ochrana osobných údajov

 

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu.

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi na www.nasa-kupelna.sk sa riadi zákonom č 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov Českej republiky. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nasa-kupelna.sk firma FLOREŠ s.r.o. je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri. Tieto informácie nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi inak ako udáva toto ujednanie. Výnimku tvoria len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je potrebné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré poskytujete pri objednaní slúži výhradne na úspešné vybavenie vašej požiadavky a doručenie tovaru. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

V prípade, že si kupujúci pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať elektronickou poštou na adrese info@nasa-kupelna.sk.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie a vymazanie jeho osobných údajov z našej databázy. Využívaním služieb internetového obchodu www.nasa-kupelna.sk zákazník súhlasí so zhromažďovaním údajov potrebných k nakupovaniu. [späť]

 

14. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim (firmou FLOREŠ s.r.o ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.nasa-kupelna.sk) a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenu podmienok vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach najmenej 1 mesiac pred účinnosťou nových podmienok.

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk [
späť]

Vyhľadávanie
Rýchly kontakt
E-mail: info@nasa-kupelna.sk
ICQ: 299-635-359
Tel.: 0949 136 125
  (PO-PÁ, 8-18 hod)

 

Akcie a zľavy

Novinky na email
Počítadlo

www.nasa-kupelna.sk / Sunlight systems - e-shop Sun-shop 2.11.2